Schneider Culture Scan

De cultuur van je organisatie, dat is zo ontastbaar en vaag als de ideeën van Nietzsche. Toch heb je er vast een gevoel bij. Wat nou als je dat gevoel grijpbaar kan maken? Dat is precies wat William Schneider heeft gedaan met de introductie van zijn cultuurtyperingen. Schneider plaatst de archetypes op de assen people oriented ↔ company oriented en reality oriented ↔ possibility oriented. Lees hieronder welke 4 typeringen van cultuur dat oplevert.

Maak een vragenlijst aan met eigen link

Kies een naam voor de enquete en geef een email adres op in het onderstaande formulier. We sturen je eigen link, die je vervolgens kan doorsturen. Na het aanmaken van de vragenlijst-link kan je de vragenlijst direct zelf invullen.

We verspreiden je e-mailadres nooit

4 typeringen

Schneider bedacht vier archetypes van organisatiecultuur. Deze zijn de Control, Competence, Collaboration en Cultivation cultuur. Elke organisatie heeft wel wat van elk archetype in zich, maar het is interessant om te zien waar de nadruk nu op ligt. Daar kan je namelijk wat mee als organisatieveranderaar. Geen enkele typering is inherent goed of slecht en als Agile Coach pas je je stijl en focus aan aan de dominante cultuur. Zo ben je veel effectiever.

Schneider Culture Model

Control

Het Control archetype kenmerkt zich door een strakke structuur en hiërarchie. Regels zijn belangrijk en opdrachten worden van boven naar beneden verspreid. Er is veel controle en er wordt volop gerapporteerd. De organisatie is risicomijdend en gericht op stabiliteit.

Competence

Bij het Competence archetype draait het allemaal om presteren. Targets en winst zijn belangrijk, net als efficiency. Bonussen worden gebruikt om mederwerkers harder te laten werken. Dit is een meritocratie: doe je het goed, dan kom je hogerop. Er heerst veel competitie, ook intern.

Collaboration

Samen is het sleutelwoord bij het Collaboration archetype. Medewerkers worden egalitair behandeld en in de gezamenlijkheid wordt synergie gevonden. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke waarden. Er wordt veelal naar harmonie gezocht en conflicten worden veelal vermeden.

Cultivation

Het Cultivation archetype streeft naar persoonlijke groei en het vinden van betekenis. Er is veel vrijheid en creativiteit en vaak wordt de organisatie gedreven door een heldere purpose. Structuur en helderheid zijn in deze cultuur vaak onderbelicht.


© 2022  Scrum Academy

Tools die je teams verder helpen. Meer hulp nodig? Wij helpen je graag.

Over ons

privacy & veiligheid
;