Measuring psychological safety

Psychological safety is just about the most important thing there is in a team. Research at Google shows that this factor contributes the most to the performance of a team. Read below what exactly psychological safety is, or create your own questionnaire right away and measure the psychological safety of your team.

Create the link to the survey

Here you can create your own team survey. We will only use your e-mail address to send you the link to your newly created survey.

User Interface
We will never share your e-mail address

What is psychological safety?

You probably recognize it: you work with or in a team where stuff is going on under the surface. You immediately feel tension, a pink elephant in the room. But nobody dares to say anything. People do not address each other. Own opinions are left out and team members react defensively. Sometimes it is a bit more difficult to recognize. For example, when everything seems to be okay, but people are talking behind each other's backs. The harmonious team that does not dare to take risks. In these cases there is no psychological safety. Team members are engaged in self-preservation and the team is not going to fly. It is therefore very important that there is a high psychological safety in your team!

Scientifically validated

Our tool is based on the questionnaire developed by Harvard professor Amy Edmondson - scientifically sound! With our tool you quickly measure how your team assesses its social climate. Seven questions provide an overall picture of psychological safety in the team. Enter your team name and email address above and you will receive a link to the questionnaire. This link is especially for your team. Expose the psychological safety of your team and take steps to improve it.

Hoe zit het met psychologische veiligheid als je online en dus op afstand werkt?

Sinds Corona werken we veel - en misschien wel voornamelijk - online, op afstand, met elkaar samen. En dat doet iets met de psychologische veiligheid. Hoe zorg je nou dat ook online een omgeving van vertrouwen ontstaat? Er zijn 3 hobbels die je moet beslechten: onzekerheid, onbekendheid en transparantie.

Onzekerheid

Het zijn onzekere tijden. En onzekerheid willen we graag tegengaan, dat is heel natuurlijk gedrag. Dit doen we door aan de ene kant onze energie te steken in zelfbehoud en aan de andere kant door juist de last gezamenlijk te dragen.

Om te beginnen: energie die je spendeert aan zelfbehoud kun je niet spenderen aan het bedenken van creatieve oplossingen om met die onzekerheid om te gaan. Je bent bezig met het bouwen van een verdedigingslinie, als jij er maar ongeschonden uit komt. Dat helpt dus niet bij het creëren van psychologische veiligheid. Je merkt dat het online lastiger is om gevoelige onderwerpen aan te snijden. Meetings worden vaak heel doelbewust ingezet en bieden al snel geen ruimte voor het delen van zorgen en andere gevoelskwesties. En ook videobellen en chatten zijn een hobbel in mijn ervaring. Wil je bouwen aan psychologische veiligheid? Dan moet deze hobbel dus beslecht worden.

Onbekendheid

Een tweede belemmering is onbekendheid met elkaar. We komen steeds vaker in de situatie dat we nieuwe collega’s nog nooit in levenden lijve ontmoet hebben. En ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik vind het toch makkelijker om iemand in persoon te leren kennen. Niet dat dat online niet gaat. Maar dat vergt wel bewust omgaan met je online meetings. Om aan psychologische veiligheid te bouwen moet je weten wat je aan elkaar hebt en van elkaar kan verwachten. Door elkaar goed te leren kennen creëer je dit begrip en dat gaat online minder vanzelf.

Minder transparantie

Op afstand is het minder makkelijk te zien waar iedereen mee bezig is. Maar belangrijker nog: hoe men over zaken denkt. Waar je in een groep die fysiek samen is gauw de ondertoon aanvoelt en merkt wat er niet gezegd wordt, is dat online veel lastiger. Het gevolg is dat je moeilijk aanvoelt of je een persoonlijk risico kan nemen of niet.

3 tips om ook online je psychologische veiligheid te vergroten

Werk hier aan, samen met je team.

Beter faciliteren

Door online sessies beter te faciliteren kun je onzekerheid, onbekendheid en minder transparantie aankaarten. Start als facilitator eens door je eigen onzekerheid op tafel te leggen. Deel je zorgen met je teamleden en stel je kwetsbaar op. Niemand heeft in deze tijd het antwoord. Maak in je online sessies dus tijd en ruimte voor het delen van zorgen en onzekerheid. En wanneer je de zorgen van je teamleden aanhoort, denk dan: “Hoe kan ik meer empathisch en doordacht antwoorden?”

Beter luisteren

Ook beter en bewuster luisteren helpt. Je pikt onzekerheid dan eerder op en bent scherper en meer betrokken. Goed luisteren kun je oefenen. Focused listening is heel bewust signaleren wanneer je tijdens het luisteren met je eigen gedachten bezig bent. Vaak zijn mensen aan het luisteren met de intentie om te reageren. Of dat je afgeleid wordt door een binnenkomende mail of chat. Probeer dit afdwalen op te merken en weer met je volle aandacht terug te keren naar het gesprek.

Betere focus

Helder hebben waar je naartoe werkt en waarom haalt onzekerheid weg en maakt de weg vrij voor creatieve oplossingen. Een van de uitdagingen die wij zelf regelmatig ervaren is het ontbreken van een duidelijke focus. Natuurlijk houden we als Scrum Academy team dagelijks onze Daily Scrum. Vaak komen daar heel operationele zaken uit: belletjes plegen, trainingen plannen, nieuwsbrieven schrijven. We zien dan wel eens door de bomen het bos niet meer. En dan vinden we het lastig om een collega aan zijn jas te trekken om mee te denken.

Wat hier helpt: een heel heldere purpose. Weten wat je (team)doel is en jouw unieke rol en bijdrage om deze te realiseren. Door dit retescherp te hebben werk je aan jouw beleving van psychologische veiligheid. Wanneer je weet dat je mening telt durf je je sneller uit te spreken.


© 2022  Scrum Academy

Tools that improve your team. Need help? We'll assist you gladly.

About us

privacy & safety
;